Start Opleiding Ontwerper Feel Good Garden

Start Opleiding Ontwerper Feel Good Garden

Module I van de opleiding 2019-2010 start op dinsdag 17 september. 

De opleiding richt zich op mensen die zich willen verdiepen in de energetisch werking van bomen en planten, materialen, vormen en kleuren. En die deze kennis willen toepassen bij het ontwerpen van tuin en leefomgeving.
In deze opleiding leer je te werken volgens de natuur. Leren door eerst te ervaren en dan te begrijpen. De lesstof die aan bod komt is praktisch en persoonlijk. De basismodules I en 2 worden gegeven door Wim Lips. Voor enkele onderdelen is een gastdocent aanwezig.
Voor deze opleiding is geen specifieke vooropleiding nodig. Belangstelling voor vormgeving en groen en de motivatie om dit in een bredere context te zien is voldoende.
Voor de licentie Ontwerper FeelGood Garden dien je de twee basismodules te volgen en daarnaast 2 keuzemodules.

Module I start op 17 september en bestaat uit 8 lesdagen, steeds op dinsdag. Kosten € 835 (geen BTW)

Module II start op 14 januari 2020 en bestaat uit 8 lesdagen, steeds op dinsdag. Kosten € 835 (geen BTW)

Toelatingseisen: 
Wanneer je interesse hebt in een gezonde werking van groen en/of vormgeving, kan deze opleiding een waardevolle aanvulling zijn. Toetsing van geschiktheid middels een intakegesprek.

Aanmelden of informatie:
Wim Lips 0412612713
email@lipsgroen.nl
www.feelgoodgarden.nl